นายกฯ ส่งสาร ศธ.ครบ 124 ปี

นายกฯ ส่งสาร ศธ.ครบ 124 ปี

นายกฯ ส่งสาร ศธ.ครบ 124 ปี

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ครบรอบ 124 ปี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. ได้เป็นประธาน บังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ศธ.ที่ล่วงลับไปแล้ว และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จากนั้น พล.อ.ดาว์พงษ์เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศธ. โดยส่งความปรารถนาดีและระลึกถึงผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกคน ทั้งระบุว่าการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาชาติ รัฐบาลจึงมี นโยบายและจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและทางเลือกไปพร้อมกัน รวมทั้งให้นำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมไทย ให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพและบูรณาการความรู้ และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และความเป็นพลเมืองดี

ที่มาจาก http://www.thairath.co.th

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น