รัฐบาล ยอมรับร่าง รธน.เด่นปราบโกง

EyWwB5WU57MYnKOuiCxC3xNyUIbqXg7MDJSXpEsCoNX09yqWxQqF5Q

รัฐบาล ยอมรับร่าง รธน.เด่นปราบโกง แนะ ฟังข้อมูลรอบด้านก่อนลงประชามติ

โฆษกรัฐบาล เผย ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงยอมรับได้ แม้ไม่ตรงใจบางประเด็น ขอบคุณ กรธ.ทำงานอย่างหนัก แนะฟังข้อมูลรอบด้าน ไม่หลงติดกับดักข้อมูลลวง ชี้ แสดงความเห็น ข้อเสนอเพิ่มเติมในวันลงประชามติได้

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงประเด็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่า ในส่วนของรัฐบาล และ คสช. คงกล่าวได้ว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีและยอมรับได้ โดยเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในส่วนของนักการเมืองและข้าราชการ รวมทั้งมีกลไกป้องกันการใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ รวมทั้ง เพิ่มบทลงโทษในกรณีทุจริตไว้หนักที่สุดเท่าที่เคยมีรัฐธรรมนูญมา กฎเกณฑ์การห้ามผู้ที่เคยต้องโทษ หรือมีคดีความเข้าสู่การเลือกตั้งอีก เป็นการกำจัดคนโกงไม่ให้กลับเข้ามาสู่เส้นทางแห่งอำนาจได้อีก และยังเป็นรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ และสนับสนุนการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอย่างชัดเจนและเท่าเทียม

“แม้จะเป็นร่างที่ยอมรับได้ แต่ก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเช่นกันว่า มีบางส่วนบางประเด็นในร่างรัฐธรรมนูญที่อาจจะยังไม่ตรงกับใจของรัฐบาล และ คสช. ที่ไม่ต้องการเปิดโอกาสให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยกขึ้นในสังคมอีกในอนาคต อย่างไรก็ตาม รัฐบาล และ คสช. ให้เกียรติและเคารพในความเป็นผู้รู้ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทุกท่าน และขอบคุณที่ทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะ ท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ที่กรุณาทำงานอย่างหนักมาตลอดหลายเดือน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการปฏิรูปประเทศ และอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ได้รับฟังเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ไม่หลงติดกับดักข้อมูลลวง หรือการตีความอย่างผิวเผินและคลาดเคลื่อนจากเจตนารมณ์ก่อนตัดสินใจลงประชามติ” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีหลายฝ่ายออกมาตีความ และอธิบายร่างรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวาง โดยหากเป็นกลุ่มการเมือง ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเพียงประเด็นการได้มาซึ่งอำนาจ การได้มาซึ่งตำแหน่งหน้าที่ และสิทธิต่างๆ ของนักการเมือง โดยแทบจะไม่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเลย

ขณะที่บางกลุ่มมีความพยายามศึกษาตรวจทานเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ แต่อาจจะไม่เข้าใจเจตนารมณ์ หรือเหตุผลเบื้องหลังการร่างรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน จึงอาจมองข้ามเจตนาดีของผู้ร่าง เช่น เรื่องการศึกษา กำหนดไว้ในมาตรา 54 ว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งบางคนเข้าใจไปเองว่ารัฐลดการสนับสนุนด้านการศึกษาลง แต่ความจริงแล้วรัฐยังคงสนับสนุนการศึกษาเป็นระยะเวลาเท่าเดิม แต่ถือเป็นความท้าทายและภารกิจใหม่ที่จะต้องดูแลเด็กเยาวชนตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ไม่ใช่รอจนเข้าประถม 1 เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระบุตรงกันว่า ช่วงก่อนวัยเรียนเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการสร้างพื้นฐานสำหรับการศึกษา การพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจของเด็ก ซึ่งการไปเริ่มปลูกฝังในช่วงประถมอาจถือว่าช้าไปเสียแล้ว”

นอกจากนี้ ในการลงประชามติ พี่น้องประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะมีการตั้งเป็นคำถามในบัตรลงคะแนน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่างรัฐธรรมนูญได้อีก ตามเสียงสนับสนุนของพี่น้องประชาชน จึงอยากให้ทุกคนพิจารณา และแสดงความเห็นด้วยความรอบคอบเพื่อบ้านเมืองในอนาคต

ที่มาจาก http://www.thairath.co.th

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น