คณิตศาสตร์ทั่วไป – การแทนค่า

ทริคการทำข้อสอบ

วิธีการคิด

การทำข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปนั้นแบ่งวิธีคิดหรือแนวคิดได้ 2 แบบ คือ

  1. จำสูตรให้ได้แล้วทำตามสูตร
  2. ถ้าจำสูตรไม่ได้ให้นำคำตอบมาแทนค่า  เพราะในคำตอบทั้ง 4 ตัวเลือกจะมีข้อที่ถูกต้องอยู่แล้วจะทำให้เราทำข้อสอบได้รวดเร็วและถูกต้อง

การใช้วิธีแรก คือ การคิดตามหลักคณิตศาสตร์ทั้งหมด แต่ลองคิดูว่าถ้าเวลาสอบจริงแล้วเราจำสูตรไม่ได้ จะทำอย่างไร? จึงจำเป็นต้องใช้วิธีที่ 2


ตัวอย่างที่ 1

ขาวมีอายุ 10 ปี อีก 5 ปี เขาจะมีอายุเป็น 3 เท่าของอายุปัจจุบันของดำและอีก 5 ปี ดำจะมีอายุเท่าใด

ก. 10 ปี

ข. 15 ปี

ค. 17 ปี

ง. 20 ปี

แทนค่าให้ปีนี้ดำอายุเท่ากับ 5 ปี ขาวโจทย์ให้มาแล้ว อายุเท่ากับ 10 ปี และอีก 5 ปีจะมีอายุเป็น 3 เท่าของดำ คือ 15 ปี ( 15 เป็นสามเท่าของ 5 ) ปัจจุบันดำมีอายุเท่ากับ 5 ปี และอีก 5 ปี ดำจะมีอายุเท่าใด จะได้ 5+5  = 10 ปี

การแทนค่าจะทำให้เราได้คำตอบเร็วและถูกต้อง ถ้าเราแทนค่าไม่ถูกก็จะไม่เข้าเงื่อนไขให้เราตัดคำตอบข้อนั้นออกเลย เช่น ถ้าเราแทนค่าให้ดำอีก 5 ปี จะมีอายุเท่ากับ ข. 15 ปี ดังนั้นปีนี้ดำมีอายุ 10 ปี และขาวโจทย์ให้มาแล้ว เท่ากับ 10 ปี และอีก 5 ปีจะมีอายุเป็น 3 เท่าของดำคือ 15 ปี ( 15 ไม่ได้เป็นสามเท่าของ 10 ) ข้อนี้จึงผิด ให้เราแทนค่าอย่างนี้ไปจนได้คำตอบที่ถูกต้อง


ตัวอย่างที่ 2

( A + 5 ) มีค่าเป็นลบในกรณีใด

ก. เมื่อ A น้อยกว่า -5

ข. เมื่อ A มากกว่า -5

ค. เมื่อ A น้อยกว่า 5

ง. เมื่อ A น้อยกว่า 1

แทนค่า ถ้าให้  A มีค่าเท่ากับ -6 จะได้ ( -6 + 5 ) = -1 จะได้คำตอบ คือ ข้อ ก. เมื่อ A น้อยกว่า -5

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น