ทริคการทำข้อสอบ ตรรกศาสตร์

ทริคการทำข้อสอบ

ทริคการทำข้อสอบ ตรรกศาสตร์

ข้อสอบตรรกศาสตร์ คือ ข้อสอบที่เป็นบทความยาวๆ แล้วถามว่า ข้อความใดสอดคล้อง หรือไม่สอดคล้องกับบทความ

วิธีการคือ ในตัวเลือกแต่ละข้อจะนำมาจากบทความที่โจทย์ให้มา

ขั้นตอนที่ 1 ให้หาข้อมูลในตัวบทความ และตัวเลือก แต่ละตัวให้พบ แล้ววิเคราะห์ว่าอะไร เป็นเหตุ อะไรเป็นผล

ขั้นตอนที่ 2 ให้นั้นเขียนเลข 1 ไว้ที่ข้อความที่เป็นเหตุ และเลข 2 ไว้ที่ข้อความที่เป็นผล

ขั้นตอนที่ 3 กลับมาดูที่ตัวเลือก ว่าเป็นการเขียนข้อความลักษณะใด

ถ้าคำถามให้หาข้อความที่สอดคล้อง เราก็ต้องหาตัวเลือกที่มีรูปแบบ

1 ——–> 2
หรือ (ไม่) 2 ——–> (ไม่) 1

ถ้าคำถามให้หาข้อความที่ไม่สอดคล้อง เราต้องหาตัวเลือกที่มีรูปแบบ

2 ——–> 1
หรือ (ไม่) 1 ——–> (ไม่) 2

*(ไม่) คือ ความข้อที่เป็นเชิงปฏิเสธ หรือเชิงลบ

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น