คณิตศาตร์ทั่วไป – สูตรการหาพื้นที่

ทริคการทำข้อสอบ

สูตรที่ควรจำ

ข้อสอบมักจะให้คำนวณหาพื้นที่ต่างๆ ที่สำคัญคือ วงกลม สี่เหลี่ยม และกฏของพีทาโกรัส ( Pythagirus )

 

วงกลม

เส้นรอบวง = 2πr
พื้นที่วงกลม = πr²
พื้นที่ผิวทรวงกลม = 4πr²
ปริมาตรทรงกลม =  4πr³
                               3             

 

สี่เหลี่ยมจตุรัส

พื้นที่ = ด้าน² หรือ เส้นทแยงมุม²
                                     2

 

สี่เหลี่ยมพื้นผ้า

พื้นที่ = กว้าง x ยาว
ปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง

 

สี่เหลี่ยมด้านขนาน

พื้นที่ = ฐาน x สูง

 

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

พื้นที่ = 1 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
            2

 

สี่เหลี่ยมคางหมู

พื้นที่ = 1 x ผลบวกของด้านขนาน x สูง
            2 

 

สี่เหลี่ยมใดๆ

พื้นที่ = 1 x ผลบวกของเส้นกิ่ง x ความยาวเส้นทแยงมุม
            2

 

สามเหลี่ยม

พื้นที่ = กว้าง x ยาว x สูง

 

ทรงกระบอก

ปริมาตร = πR²h

 

ทรวงกรวย

ปริมาตร = 1 ของทรงกระบอก
                3

 

ปริซึมใดๆ

ปริมาตร = พื้นที่หน้าตัด x สูง

 

สามเหลี่ยมมุมฉาก กฏพีทาโกรัส ด้านตรงข้ามมุมฉาก AB² = AC² + CB²

สามเหลี่ยมพีทากอรัส

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น