เทคนิคการเดาข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก

ทริคการทำข้อสอบ

เทคนิคการเดาข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก

หลักการเดาข้อสอบ จากการสังเกตุทิศทางของคำตอบในกระดาษคำตอบหลายๆข้อมาต่อกัน มักจะมีเส้นทางซิกแซก ไปซ้ายมาขวา บนกระดาษคำตอบ ทำให้เห็นโอกาสของการเพิ่มความน่าจะเป็น โดยการเดาว่าข้อที่เราเดานั้นจะมีทิศทางไปทางซ้ายหรือขวา ติดหรือไม่ติดกับข้อบนและข้อล่าง ยกตัวอย่างเช่น

ข้อ 1 ตอบ A
ข้อ 2 ตอบ B
ข้อ 3 ตอบ C
ข้อ 4 เดา

การเดาข้อ 4 นั้น ต้องดูว่า คำตอบในข้อ 5 ตอบอะไร เช่น ข้อ 5 ตอบ C ดังนั้นข้อ 4 ต้องเดาว่าคำตอบติดกับข้อ 5 และ 3 เพื่อให้เกิดการร้อยเรียงกันของคำตอบ ดังนั้นเดาว่าตอบ D (อาจเดาได้ทั้ง Cและ D แต่ที่ไม่เลือก C เพราะจะทำให้ ตอบ C ติดกันถึง 3 ข้อ จึงเลือกเดา D เพราะเฉลี่ยคำตอบให้มีครบทุกช้อย )

ในกรณีที่เราต้องเดาคำตอบข้อที่อยู่ก่อนหรือถัดไปจากข้อที่คำตอบซ้ำกัน ข้อที่เราเดาคำตอบ ต้องไม่ซ้ำกัน เช่น

ข้อ 6 ตอบ B
ข้อ 7 ตอบ C
ข้อ 8 ตอบ C
ข้อ 9 ตอบ C
ข้อ 10 เดา

การเดาข้อ 10 นั้นต้องดู ข้อ 11 ตอบอะไร เช่น ข้อ 11 ตอบ A ดังนั้นข้อ 10 เราต้องเดาว่าตอบ A เท่านั้น(ถ้าเดา B C D ก็จะเป็นข้อที่คำตอบที่ติดกันกับข้อ 9)

ดังนั้นการเดาต้องทำข้อที่ทำได้ให้หมดก่อนจึงค่อยเดา

สรุปเงื่อนไขของเทคนิคนี้ได้ว่า

1. ต้องใช้เวลาในการเดาข้อสอบในช่วง 10 นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลา เท่านั้น เพราะทำก่อนหน้านั้นไม่เกิดประโยชน์ใดๆ และใช้เวลาในการเดาให้น้อยที่สุด ข้อหนึ่งไม่ควรใช้เวลาเกิน 6 วินาที ทั้งคิดและทำเครื่องหมาย(ระบาย)บนกระดาษคำตอบ

2. การเดาข้อสอบไม่ควรเดาเกิน ร้อยละ 40 ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด เช่น ข้อสอบทั้งหมดมี 100 ข้อ ไม่ควรเดาเกิน 40 ข้อ ดังนั้นต้องจัดตารางในการอ่านหนังสือให้ดี ให้มีความรู้เพียงพอที่จะทำการสอบให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 60 (จากเทคนิคที่บอกว่าต้องนับข้อที่มั่นใจว่าถูกก่อนที่จะทำการเดา)

3. ไม่ควรเดา 4 ข้อติดกัน หรือมากว่าขึ้นไป เพราะจะคาดเดาทิศทางคำตอบได้ยาก

4. เทคนิคนี้คือการเดา อย่างไรก็คือการเดา จะคาดหมายว่าเดาแล้วถูกทุกข้อ ย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เราเท่านั้น ขึ้นอยู่กับการที่เรามั่นใจว่า ร้อยละ 60 ที่คิดว่าถูกแน่ๆ นั้นไม่ผิดเลย และการฝึกทำการเดาคำตอบบ่อยๆ จึงจะเห็นผล

ขอบคุณที่มาจาก : https://www.facebook.com/674854965941532/photos/a.695949287165433.1073741829.674854965941532/695949290498766/?type=1&the

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น