ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย เป็นการทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา การเรียงข้อความ การสรุปความและการตีความ

คำราชาศัพท์

การเลือกใช้คำให้สุภาพ และให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคล

ลองทำข้อสอบ

 


การเติมคำ

การเลือกใช้คำให้เหมาะสม กับประโยค หรือบทความ ที่โจทย์กำหนดมาให้

ลองทำข้อสอบ

 


การเรียงประโยค

การเรียงลำดับประโยค หรือการเรียงข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษา

ลองทำข้อสอบ

 


การอ่านคำ

การอ่านคำ และการสะกดคำ ให้ถูกต้องตามหลักภาษา

ลองทำข้อสอบ

 


บทความสั้น

การอ่านบทความที่โจทย์ให้มาประมาณไม่เกิน 3-4 บรรทัด แล้วตอบคำถามที่โจทย์กำหนดให้

ลองทำข้อสอบ

 


บทความยาว

การอ่านบทความที่โจทย์ให้มาประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ แล้วตอบคำถามที่โจทย์กำหนดให้

ลองทำข้อสอบ

 

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น