ข้อสอบ การสรุปความ

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ การสรุปความ คือ การสรุปความจากประโยค หรือบทความสั้นๆ ซึ่งเราไม่สามารถนำเหตุการณ์จริง หรือจากประสบการณ์ในชีวิตจริงมาตอบได้ ต้องอิงตามประโยคหรือบทความที่โจทย์กำหนดมาให้

คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 

 

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น