ข้อสอบ การเติมคำ

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ การเติมคำ คือ การเลือกใช้คำให้เหมาะสม กับประโยค หรือบทความ ที่โจทย์กำหนดมาให้

คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 

 

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น