ข้อสอบ การเรียงประโยค

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ การเรียงประโยค คือ การเรียงลำดับประโยค หรือการเรียงข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษา

คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 

 

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น