ข้อสอบ บทความยาว

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ บทความยาว เป็นการอ่านบทความที่โจทย์ให้มาประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ แล้วตอบคำถามที่โจทย์กำหนดให้

คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 

 

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น