ข้อสอบ อุปมาอุปไมย

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ อุปมาอุปไมย คือ การหาตัวเลือกที่มีลักษณะความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา

คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 

 

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น