ข้อสอบ เงื่อนไขภาษา

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ เงื่อนไขภาษา สรุปความสมเหตุสมผลตามเงื่อนไข ซึ่งเราไม่สามารถนำเหตุการณ์จริง หรือจากประสบการณ์ในชีวิตจริงมาตอบได้  ต้องอิงกับเงื่อนไขที่กาหนดมาเท่านั้น

คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 

 

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น