ข้อสอบ Conversation

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ Conversation เป็นบทสนทนาเหตุการณ์สั้นๆ ที่โจทย์กำหนดมาให้ แล้วเติมคำ หรือประโยคภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ และเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 

 

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น