ข้อสอบ Grammar

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ Grammar คือ การใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ได้แก่ เรื่องของ Path of Speech เรื่องของ Tense เป็นต้น

คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 

 

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น