ข้อสอบ Reading

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ Reading เป็นการอ่านบทความภาษาอังกฤษมีทั้งแบบสั้นประมาณครึ่งหน้ากระดาษ และแบบยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ เมื่ออ่านแล้วจับใจความสำคัญ แล้วตอบคำถามที่โจทย์กำหนดมาให้

คะแนนของคุณ :  

 


คะแนนของคุณ :  

 

 

บอกต่อเพื่อน


แสดงความคิดเห็น