ข้อสอบ การสรุปความ

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ การสรุปความ คือ การสรุปความจากประโยค หรือบทความสั้นๆ ซึ่งเราไม่สามารถนำเหตุการณ์จริง หรือจากประสบการณ์ในชีวิตจริงมาตอบได้ ต้องอิงตามประโยคหรือบทความที่โจทย์กำหนดมาให้  

อ่านต่อ »