คณิตศาสตร์ทั่วไป – การแทนค่า

ทริคการทำข้อสอบ

วิธีการคิด การทำข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปนั้นแบ่งวิธีคิดหรือแนวคิดได้ 2 แบบ คือ จำสูตรให้ได้แล้วทำตามสูตร ถ้าจำสูตรไม่ได้ให้นำคำตอบมาแทนค่า  เพราะในคำตอบทั้ง ….

อ่านต่อ »

ข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป เป็นการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทั่วไปอย่างง่าย ไม่ต้องใช้ศาสตร์ชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ เน้นที่การฝึกคิดรวบยอดหรือแก้ปัญหาเป็นหลัก โดยการตีความหมายของโจทย์ให้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ( บวก ….

อ่านต่อ »