ข้อสอบ การสรุปความ

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ การสรุปความ คือ การสรุปความจากประโยค หรือบทความสั้นๆ ซึ่งเราไม่สามารถนำเหตุการณ์จริง หรือจากประสบการณ์ในชีวิตจริงมาตอบได้ ต้องอิงตามประโยคหรือบทความที่โจทย์กำหนดมาให้  

อ่านต่อ »

ข้อสอบ เงื่อนไขภาษา

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ เงื่อนไขภาษา สรุปความสมเหตุสมผลตามเงื่อนไข ซึ่งเราไม่สามารถนำเหตุการณ์จริง หรือจากประสบการณ์ในชีวิตจริงมาตอบได้  ต้องอิงกับเงื่อนไขที่กาหนดมาเท่านั้น  

อ่านต่อ »

ความสามารถด้านเหตุผล

ความสามารถด้านเหตุผล

ความสามารถด้านเหตุผล คือ การทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ ….

อ่านต่อ »