ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย เป็นการทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา การเรียงข้อความ การสรุปความและการตีความ คำราชาศัพท์ การเลือกใช้คำให้สุภาพ ….

อ่านต่อ »