ข้อสอบ เงื่อนไขภาษา

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ เงื่อนไขภาษา สรุปความสมเหตุสมผลตามเงื่อนไข ซึ่งเราไม่สามารถนำเหตุการณ์จริง หรือจากประสบการณ์ในชีวิตจริงมาตอบได้  ต้องอิงกับเงื่อนไขที่กาหนดมาเท่านั้น  

อ่านต่อ »