ข้อสอบ Conversation

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ Conversation เป็นบทสนทนาเหตุการณ์สั้นๆ ที่โจทย์กำหนดมาให้ แล้วเติมคำ หรือประโยคภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ และเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ….

อ่านต่อ »