ข้อสอบ Reading

แบบทดสอบ กพ

ข้อสอบ Reading เป็นการอ่านบทความภาษาอังกฤษมีทั้งแบบสั้นประมาณครึ่งหน้ากระดาษ และแบบยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ เมื่ออ่านแล้วจับใจความสำคัญ แล้วตอบคำถามที่โจทย์กำหนดมาให้ ….

อ่านต่อ »